Bazı ürünler için farklı depolama ve saklama koşulları gerekir. Firmamız sizin adınıza ürünlerinizin en

uygun maliyetle ve en güvenli şekilde depolanması için gerekli zemini hazırlar. Yükünüze uygun

antrepo ve geçici depo çözümlerini sizinle paylaşarak maddi ve zamansal kaybınızı önleyecek

çözümler sunar.